Leveransvillkor

Offertbegäran

Avbokning av evenemang med under 50 deltagare:
Alla lokalbokningar går att avboka utan att det uppstår kostnader senast 21 dygn innan evenemanget äger rum. Om avbokningen sker när det är färre än 21 dygn kvar till evenemanget debiteras 75 % av priset för det beställda paketet. I det fall att ingen servering, av en eller annan orsak, beställts debiteras som lokalhyra Hyra 2.

Avbokning av evenemang för 50 eller fler personer:
Alla lokalbokningar går att avboka utan att det uppstår kostnader senast 28 dygn innan evenemanget äger rum. Om avbokningen sker när det är färre än 28 dygn kvar till evenemanget debiteras 75 % av priset för det beställda paketet. I det fall att ingen servering, av en eller annan orsak, beställts debiteras som lokalhyra Hyra 2.

Anmälning av antalet deltagare vid ett evenemang med färre än 50 deltagare:
Kunden måste meddela antalet deltagare vid evenemanget senast en vecka innan evenemanget äger rum. Om antalet deltagare vid evenemanget minskar markant från det som ursprungligen meddelats erhåller Oy Botta Ab rätten att förflytta evenemanget till ett mera passande utrymme. Serveringen debiteras enligt det som är angett under punkten ”Servering vid evenemang”.

Anmälning av deltagare vid ett evenemang med 50 eller fler deltagare:
Kunden måste meddela antalet deltagare vid ett evenemang senast 14 dygn innan evenemanget äger rum, om man inte särskilt beslutat om annat. Om antalet deltagare vid evenemanget minskar markant från det som ursprungligen meddelats erhåller Oy Botta Ab rätten att förflytta evenemanget till ett mera passande utrymme. Serveringen debiteras enligt det som är angett under punkten ”Servering vid evenemang”.

Servering vid evenemang
Beslut om mat och dryck, den preliminära tidtabellen och den tekniska servicen ska ha gjorts tillsammans med Oy Botta Ab:s försäljningstjänst senast 30 dagar innan evenemanget äger rum. Undantag från detta gäller om man beslutat om annat i samband med bokningen eller offerten. Om det inte ingår egentlig matservering i evenemanget (dvs. bara kaffe, te, kaffebröd, smörgåsar, cocktail-servering med mera) debiteras evenemanget alltid enligt antalet deltagare. Vid buffé- eller cocktail-evenemang ska matserveringen betalas som en enda räkning. Det här gäller också fördrinkar samt för evenemanget enligt antalet deltagare beställda och öppnade vinflaskor. Om antalet deltagare vid ett evenemang med matservering är mindre än vad man meddelat vid utsatt tid debiteras minst 95 % av den serveringskostnad som man från början kommit överens om.

Vi packar inte in mat eller dryck som blivit över, för att tas med hem.

Ostördhet – att utesluta andra samtidigt pågående evenemang i lokalerna på Oy Botta Ab:s festvåning
Det ligger på kundens ansvar att redan när bokningen görs, om man så önskar, försäkra sig om att det inte samtidigt pågår andra evenemang i de övriga kabinetten. Oy Botta Ab debiterar en hyresavgift för dessa tomma utrymmen oberoende av kostnaderna för servering eller annan service.

Montering och demontering
Oy Botta Ab debiterar en hyresavgift för tiden som går åt till montering inför evenemanget och demontering efter evenemanget. Kom ihåg att reservera tid för det här redan när ni gör er bokning.

Uppträdare
Kunden som reserverat lokalen är själv ansvarig för kostnaderna för alla artister och personer som är med och framför programmet. Kunden är också ansvarig för all skada som artisterna och andra som framför programmet möjligtvis orsakar personer och utrymmen samt Oy Botta Ab:s utrustning.

Vad gäller musik som kunden beställt är kunden själv ansvarig för betalningen av de kostnader som Teosto r.f. kräver.

Det är strikt förbjudet att ordna något slag av uppvisning som involverar eld eller pyroteknisk teknik i Oy Botta Ab:s lokaler. Kunden är också ansvarig för extra städning eller reparation som möjligtvis orsakats av dekorationer, effekter och programpunkter. Här ingår exempelvis konfetti och borttagande av ballonger från taken.

Oy Botta Ab tillhandahåller dj:n till evenemangen.

Teknik
Användning av ljus- och ljudutrustning samt annan teknikutrustning som finns i Oy Botta Ab:s utrymmen (uteslutande datakanon/plasmaskärm) kräver alltid att en av Oy Botta Ab:s tekniker finns närvarande. Utgifterna som gäller för teknikutrustningen finns uppräknat på annat ställe på den här hemsidan.

Personal
Vid evenemang som ordnas i Oy Botta Ab:s utrymmen har endast Oy Botta Ab:s personal samt personal som hyrts av Oy Botta Ab tillåtelse att arbeta där som dj/tekniker, arbeta i köket, i restaurangens barer och andra restaurangutrymmen samt arbeta i garderoben och vid ytterdörrarna. Kunden eller något av kunden hyrt företag har inte rätt att ta med sig egen, utomstående personal för ovan nämnda uppgifter till Oy Botta Ab:s utrymmen. Detta gäller även om kunden eller något av kunden hyrt företag själv skulle stå för den egna personalens löner.

Fakturering
Oy Botta Ab följer dessa faktureringsvillkor:

Faktureringstillägg är 3,50€, betalningstiden är 10 dagar netto och dröjsmålsräntan är den för tillfället gällande. Kunden ska alltid komma överens om fakturering tillsammans med försäljningstjänsten senast vid bekräftande av bokning.

Oy Botta Ab förbehåller sig rätten att kräva 50 % av serveringens kostnader som förhandsbetalning följande vardag efter att antalet deltagare vid evenemanget bekräftats.

Övriga betalningssätt
Kontant, observera att servering som man beslutat om på förhand alltid ska betalas som en enda räkning. Inhemska bankkort och kreditkorten Visa, Eurocard, Mastercard, American Express och Diners. Om du betalar med kort ska du vara beredd på att kunna bekräfta din identitet.