Jägarrummet

Jägarrummet är det historiskt mest betydande utrymmet på Ostrobotnias Festvåning. Här hölls mötet där Jägarrörelsen fick sin början. Tavlorna på väggarna, relieferna och statyerna i Jägarrummet anknyter specifikt till Jägarrörelsens skeden. Runt det massiva ovalformade bordet kan man hålla möten och festligare tillställningar och känna historiens vingslag.

Information
10 x 6 m 10 – 22 personer
De vanligaste AV-anläggningarna finns att tillgå.

More Venues

Festsalen

9 x 13 m
min 50 max 220

Topelius

min 30 max 100

Chydenius-kabinettet

9,5 x 7 m
min 20 max 70

Snellman-kabinettet

6,5 x 6,5 m
min 10 max 32

Boardroom

min 6 max 12

Runeberg-kabinettet

5 x 5 m
min 5 max 12

Grupprum

Max 8 personer

Tina-Klubben

min 30 max 80

Manalas Källare

10 x 6 m
min 20 max 50