Festsalen

Salen, som redan då huset byggdes planerades bli festsal, är ett festligt utrymme med högt i tak. På dess väggar följer porträtterade österbottniska märkespersoner såsom Chydenius, Snellman och Topelius med evenemangens gång. Salen har även en egen fullutrustad bar till sitt förfogande.

Information
9×13 m, öppet golv
Sittande tillställning 50 – 120 personer
Cocktailtillställning 100 – 200 personer
Klassrumsformat 40 – 70 personer
Med stolsrader 70 – 140 personer
Scen 6,5 x 2 m och tilläggsdel 4 x 2 m

Teknik
I festvåningsutrymmena finns de vanligaste AV-anläggningarna att tillgå. I festsalen står även en fullständig ljuduppspelningsanläggning, DJ-utrustning och omfattande ljusteknik till förfogande.
Det går också att ansluta Chydenius-kabinettet till festsalen. Då ryms följande antal personer in i utrymmet:

– Sittande tillställning 120 – 220 personer
– Cocktailtillställning 200 – 300 personer
– Hela festvåningen max. 500 personer

360

More Venues

Topelius

min 30 max 100

Chydenius-kabinettet

9,5 x 7 m
min 20 max 70

Snellman-kabinettet

6,5 x 6,5 m
min 10 max 32

Jägarrummet

10 x 6 m
min 12 max 22

Boardroom

min 6 max 12

Runeberg-kabinettet

5 x 5 m
min 5 max 12

Grupprum

Max 8 personer

Tina-Klubben

min 30 max 80

Manalas Källare

10 x 6 m
min 20 max 50